szukaj
sobota, 5 września 2015 r.
imieniny obchodzą: Dorota, Wawrzyniec
pl en it fr de ru
Urząd Miejski
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

wielkość tekstu:A | A | A

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę KoordynacyjnąWydział / Referat załatwiający sprawę:
Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Narada Koordynacyjna

Do kogo adresowana jest procedura:
Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego pełnomocnika

Forma załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010  Nr 193 poz. 1287, z późniejszymi zmianami).
art.35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz.168)

Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci przez Naradę Koordynacyjną
Załączniki: Dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.).

Opłaty:
Opłata skarbowa – nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.)

Opłata geodezyjna za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010  Nr 193 poz. 1287, z późniejszymi zmianami).

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przy składaniu wniosku.

Opłata geodezyjna może być uiszczona przed złożeniem wniosku przelewem na konto Urzędu Miasta Zawiercie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Zawierciu
Nazwa banku: Bank PEKAO S.A
Numer rachunku: 73 1240 2975 1111 0010 4312 6629
z podaniem w tytule wpłaty następujących informacji:
OPŁATA GEODEZYJNA i numer rachunku, za który jest dokonywana wpłata.
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku na Naradę Koordynacyjną.

Termin załatwienia sprawy:
Posiedzenia Narada Koordynująca odbywają się zgodnie z harmonogramem posiedzeń Narady Koordynującej na 2014r.
Miejsce posiedzeń Narady Koordynacyjnej: pokój nr 13 znajdującej się na parterze o godzinie 11:00-13:00

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Narady Koordynacyjnej 2014

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Parter – pokój nr 13
Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu

Telefon, e-mail:
Tel./fax. (32) 67-126-01,
e-meil: zudp@zawiercie.eu
http://www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji przez Naradę Koordynacyjną

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne,
2. Dz. U. z 2010  Nr 193 poz. 1287, z późniejszymi zmianami

Tryb odwołania:
Nie ma zastosowania

Informacje o zastosowaniu:
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację powykonawczą.
Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

Uwagi:
Dokumentacje składa się 3 dni robocze (czwartek) przed posiedzeniami Narady Koordynacyjnej w dwóch teczkach.
Projekt winien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych), zawierającej przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotychczas uzgodnionych.

Projekt powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa, w tym opatrzony metryka z imieniem i nazwiskiem projektanta wraz z numerem uprawnień budowlanych, data oraz podpis projektanta.

Projektowanie odcinka sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowanie barwnie, zgodnie z jednolitymi zasadami stosowanymi w geodezji (gaz-kolor żółty, woda – niebieski, itp.) oraz opisane w legendzie.

Projekt powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczne wyznaczenie projektowanych sieci w terenie – należy dołączyć wykaz współrzędnych geodezyjnych dla oznakowanych na projekcie punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych odcinków sieci, w układzie współrzędnych Pl-2000, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (do centymetra). Wykaz należy dostarczyć w postaci elektronicznym pliku tekstowym w formie txt.*

Przykład:

kod;Nr;wsp_X;wsp_Y;
UXW;1;5596996.99;7392933.02;
UXW;2:5596997.00;7392940.00;
UXW;3;5597000.12;7392950.56;
#_KONIEC

Oznaczenia:
UXC – sieć CO
UXE – sieć energetyka
UXG – sieć gazowe
UXI –   inne
UXK – sieć kanalizacyjne
UXM – sieć melioracyjne
UXT –  sieć teletechniczne
UXV – sieć tv
UXW – sieć wodociągowe

W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym, należy dołączyć mapę do celów projektowych oraz elektroniczny plik projektu w formie dxf.* . Projekt  winien być podpisany przez uprawnionego geodetę oraz projektanta.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym, lub kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- jeśli sa wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Kopia warunków technicznych podłączenia obiektów do istniejących sieci uzbrojenia ternu oraz innych dokumentów (np. umowa o przyłączenie sieci) wymaganych przez gestorów tych sieci.

Projekt tzw. „na działce inwestora” (w przypadku, gdy projekt dotyczy instalacji –odcinek łączący układ pomiarowy z budynkiem lub budowlą – włączenie w granicach działki budowlanej) – nie podlegają uzgodnieniu na NK.

Przyłącza oraz sieci w granicach działki budowlanej podlegają uzgodnieniu na NK tylko na wniosek inwestora, projektanta, gestora sieci lub prezydenta miasta.

Tereny zamknięte – uzgodnieniu na NK nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych). Koordynację prowadzi zarządca tego terenu.

Aktualność podkładu mapowego – mapa do celów projektowych zachowuje aktualność, dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany w sytuacji (np. nowo zinwentaryzowane obiekty), zmiany w ewidencji gruntów i budynków (np. podziały nieruchomości) oraz nie zostaną uzgodnione nowe projekty. W celu aktualizacji mapy należy zgłosić się do uprawnionego geodety.

Godziny otwarcia kas :
                  
Kasa                   
Poniedziałek - 8:00 – 15:00    
przerwa  10:00 – 10:15
Wtorek – Piątek - 7:00 – 14:00     
przerwa  10:00 -  10:15

Aktualizacja: 30.09.2014 r.

 


wyświetleń: 10812
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Na skróty
banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner
Wyszukiwanie wiadomości z konkretnego dnia miesiąca

  Wrzesień 2015 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • Ilość ogłoszeń: 130
  • brak zdjecia
   Sprzedam bagażnik samochodowy na dach Używany Kolor kremowy Duży Powyżej 2m
   kontakt: 500235688
  • brak zdjecia
   Skupuję ORYGINALNE KOŁPAKI PEUGEOT CITROEN RENAULT 14 15 16 calowe
   kontakt: 693522341

BIP
Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42 - 400 Zawiercie
tel. 0 32 67 216 61 do 63 fax 0 32 67 215 13
urzad@zawiercie.eu
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu
Polecamy: Jurajski Serwis TurystycznyMiejska i Powiatowa Biblioteka PublicznaBiuletyn Informacji PublicznejPTTKUrząd SkarbowyHufiec Ziemi ZawierciańskiejZakład Komunikacji MiejskiejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuSerwis turystycznyJurajska Organizacja TurystycznaStowarzyszenie Opieki Paliatywnej Ziemi ZawierciańskiejPrzejrzysta PolskaPortal jurajskiKS Viret CMC ZawiercieMiejski Ośrodek Pomocy SpołecznejJSP Warta ZawiercieUrząd MarszałkowskiZakład Gospodarki KomunalnejOśrodek Sportu i RekreacjiPowiatowy Urząd PracyMiejski Ośrodek KulturyStarostwo PowiatoweJurajska Informacja TurystycznaZwiązek Gmin JurajskiechLotnisko Katowice - PyrzowiceKomenda Powiatowa Policji